Pianoleraren & Pianostemmers

Anne Kristien 't Hart-Romeijn

E-mailadres
annethart@ziggo.nl

Telefoonnummer
0715150301

Anne Kristien ’t Hart-Romeijn voor pianoles in Oegstgeest


Opleidingen:

-Hoofdvak Piano
-Schoolmuziek (Algemene muzikale vorming)

Naast het geven van pianolessen, ben ik als componist werkzaam. Mijn specialisatie is het ontwikkelen van pianomuziek voor de beginnende leerling. Ik ben mede auteur/componist van de pianomethode Toets&Spel. Uitgeverij de Haske.

Adres:

Boonstraat 8
2341JS Oegstgeest

Lesprogramma:

Het lesprogramma heeft tot doel de leerlingen met plezier vakkundig piano te leren spelen.

De lessen zijn voor zowel de  beginnende-  als de  gevorderde leerling, ongeacht de leeftijd. Hierbij hoort het aanleren van noten, ritme en theoretische kennis die nodig is om de muziek te begrijpen en uit te voeren. Om het instrument zo goed mogelijk te kunnen bespelen, worden technische vaardigheden aangeleerd. Veel aandacht wordt besteed aan goede toonvorming en ontwikkeling van het muzikaal gehoor.

De lessen zijn particulier (dus geen groepslessen) en worden individueel geprogrammeerd. Dat wil zeggen dat zij worden afgestemd  op de persoonlijke behoefte en ontwikkelingsfase van elke afzonderlijke leerling.  Zo wordt per leerling gekeken welke lesmethode en aanvullend speelmateriaal het meest geschikt is. Voordracht en plezier staan voorop. Bij de keuze van het lesmateriaal wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met leeftijd en voorkeur voor een bepaalde muziekstijl, mits dit past binnen de mogelijkheden van de leerling.Als onderdeel van het programma wordt er eenmaal per jaar voor de basis- en middelbare school leerlingen een leerlingenuitvoering georganiseerd. Hierbij zijn familieleden van harte welkom. Deze uitvoering wordt altijd gegeven in het concertzaaltje van Emile van Leenen.Voor volwassen leerlingen wordt er een tot twee keer per jaar in besloten kring een uitvoering georganiseerd.

Lesruimte

De lessen worden gegeven in een muziekstudio die geluidsgeïsoleerd is. Het is een lichte ruime studio die uitkijkt over de achtertuin. Hier kunnen we ongestoord musiceren.

Studeren:

Het is belangrijk dat de lesstof thuis wordt gestudeerd. Regelmatig studeren, een bepaalde periode per dag, is effectiever dan een studiepatroon met grote tussenpozen. Bij kinderen is het handig om in overleg met de ouders een geschikte studietijd af te spreken. Ouders zijn van harte welkom om de lessen af en toe bij te wonen.

Instrument:

Het bezitten van een instrument is een voorwaarde. Een elektrische piano is uitstekend, mits deze is voorzien van pedaal en de juiste toetsgevoeligheid. Een keyboard is geen elektrische piano. Een akoestische piano verdient echter de voorkeur. Aanslag en klank zijn beter voor de ontwikkeling van de pianotechniek en het gehoor. 

 

Lesvoorwaarden:

Lesjaar:

Een lesjaar duurt 10 maanden en loopt van september tot en met juni.

Lesafspraak:

De lessen worden wekelijks of tweewekelijks op vaste tijden gegeven. Deze worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.Voor volwassen leerlingen bestaat de mogelijkheid lessen op afspraak te volgen. Deze lessen zijn onregelmatig van aard en worden per keer afgesproken.

Lesduur:

De lesduur wordt in overleg bepaald.
Leerlingen kunnen lessen volgen van: 30 minuten, 45 minuten, of 60 minuten.

Lesprijzen:

De abonnement-lesprijzen zijn gebaseerd op het totaal aantal gegeven lessen per jaar. Dit totaal bedrag is gedeeld in 10 vaste maand bedragen per lesjaar. 

Maandbedrag voor wekelijkse lessen                Maandbedrag voor tweewekelijkse lessen:                                                                  

30 min.  €   65.00                                                    30 min.  € 32.50

45 min.  €   97.00                                                    45 min.  € 48.50

60 min.  € 130.00                                                    60 min.  € 65.00   

De lesprijs voor leerlingen op afspraak   

Voor een les van 60 minuten: € 40.00

Voor een les van 45 minuten: € 30.00

Voor een les van 30 minuten: € 20.00

Alle bedragen zijn inclusief BTW.
Deze lesprijzen gelden voor het seizoen 2012-2013.

Betaling:

Het lesgeld dient voor het einde van iedere maand overgemaakt te zijn op giro 3167138 ten name van Anne Kristien ’t Hart-Romeijn, Oegstgeest onder vermelding van naam van de leerling en lesmaand.  Rekeningen worden niet gestuurd.

Afzeggingen:

Voor de abonnement leerling geldt dat lessen die als gevolg van ziekte of andere reden van absentie van de leerling niet gevolgd kunnen worden, voor de rekening van de leerling zijn.Er wordt bij absentie anders dan ziekte echter altijd gekeken of er een mogelijkheid bestaat de les met een andere leerling om te wisselen.Lessen die als gevolg van ziekte of andere reden van absentie van de docent niet op de afgesproken tijd kunnen doorgaan, worden ingehaald of verrekend.De leerkracht heeft recht op twee verzuimlessen per leerling per jaar.

Voor de leerlingen die op afspraak lessen geldt dat de les 24 uur van te voren moet worden afgezegd. Anders dient de les toch te worden doorbetaald.

Opzeggen:

Er is een opzegtermijn van 2 maanden voor de abonnementleerlingen.
Leerlingen die op afspraak lessen kunnen per direct opzeggen.

Vakantie:

In de hier onder genoemde vakanties wordt geen les gegeven:

1 week herfstvakantie
2 weken kerstvakantie
1 week voorjaarsvakantie
2 weken mei vakantie
Pasen, Pinksteren en 3 oktober.

Route beschrijving lesruimte:

De lesruimte ligt aan de achterkant van het huis. Deze is te bereiken door het pad te nemen dat naast het huis ligt. Dit pad leidt naar de achtertuin van de huizen aan de Boonstraat. Na ongeveer 20 meter vindt u aan de rechterkant een kleine inham met de ingang naar de muziekstudio. 

 

Terug naar overzicht

Emile van Leenen

Piano’s en vleugels

Contactgegevens

Lammermarkt 59
2312 CM Leiden

071 - 58 91 426
06 - 54 35 45 67

Ook buiten openingstijden telefonisch bereikbaar!

Openingstijden

Dinsdag 10.00 tot 18.00 uur
Woensdag 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag 10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Maak een afspraak

Ook buiten openingstijden bent u op afspraak welkom.

Maak een afspraak